Home

Khi nào Toyota bZ4x ra mắt tại Việt Nam?

Khi nào Toyota bZ4x ra mắt tại Việt Nam?

Toyota bZ4X thuộc dòng sản phẩm chiến lược Toyota bZ, đây là một series các dòng xe chuyên chạy điện dùng pin BEV (Battery Electric Vehicle). Được biệt, bZ viết tắt của từ Beyond Zero với ý nghĩa là mẫu…