Phone Numbers

+840375839806

1. Nội dung và thông tin trên website

  1. Mọi thông tin, nội dung các bài viết trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng thông tin đăng tải trên website này.
  2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng không đúng mục đích các thông tin chúng tôi cung cấp.
  3. Một số nội dung là chúng tôi tổng hợp lại từ các nguồn chia sẻ trên mạng, nếu bạn thấy bài viết vi phạm/ảnh hưởng tới quyền lợi của tác giả xin báo lại để chúng tôi xử lý.

2. Điều kiện đăng lại bài viết

Chúng tôi, chủ sở hữu của trang web https://xedothi.com/ giữ mọi quyền về các bài viết và nội dung đăng tải trên website. Nếu bạn muốn trích dẫn, đăng tải lại [toàn bộ hoặc một phần] nội dung bài viết của chúng tôi thì cần đảm bảo 2 điều kiện sau:

  • Ghi rõ tác giả bài viết là website https://xedothi.com/
  • Đặt link dẫn về bài viết của chúng tôi ở cuối bài viết của bạn.